Skriv dig op til at modtage Nyhedsbrevet her

Se det nyeste nyhedsbrev her:


Kære Selandia´er

Så blev det endelig tid til et nyhedsbrev, så er der lidt læsning at komme igennem :-)

Vi har idag lagt referatet fra ekstraordinær generalforsamling ud på hjemmesiden. Det er lidt forsinket pga ferietid.
https://www.afselandia.dk/onewebmedia/Referat%20af%20ekstraord.%20generalforsamling%202023.pdf

Bestyrelsesmøde den 22. maj 2023

Mugge og Lena deltog i repræsentantskabsmøde i kolonihaveforbundets kreds 1 den 26. april. Størstedelen af mødet handlede om kloakering i Københavns kommune; et "lille" uddrag af referatet herfra:

Kloakering, som en del af lovliggørelsen af kolonihaver med overnatning, er blevet en noget drabelig affære. Siden vi i efteråret har fået indblik i det OPP- projekt som konkret er blevet sendt i udbud, og efterfølgende har sammenholdt dette med de beslutninger og konsekvenser omkring økonomien, som politikerne har vedtaget i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i marts og april 2022, er vi mildt sagt blevet vrede, og føler at vi er ført bag lyset.
Konsekvenserne heraf er, at vi kommer til at betale en forhøjet husleje på mellem 6-9.000 kr. over 70 år, hvilket vil sige mellem 480.000 kr. til 630.000 kr. pr. lod. Til sammenligning skal et tilsvarende projekt i Århus Kommune finansieret af kommunen over 30 år koste 126.000 kr. pr. lod.
Ligeledes skal nævnes, at Naturstyrelsen også er i gang med et kloakeringsprojekt i de statslige kolonihaver i Rødovre. Her forventes en årlig tillægsleje på 4.000 kr. pr. kolonihave i 25 år.
Det skriger derfor til himlen, at projektet i København skal være 4 til 5 gange dyre end et tilsvarende kloakprojekt i en anden storby samt i et område lige udenfor København. En af forklaringerne er, at OPPmodellen skal give entreprenøren en nettofortjeneste på ca. 86 millioner kr. og Kommunen en nettofortjeneste på over 140 millioner kr. Er det rimeligt?
I kredsbestyrelsen og blandt 12 af de 13 haveforeninger der er blevet tilbudt at deltage i OPP projektet, finder vi modellen og økonomien helt uacceptabelt. Vi vil gøre meget for at forhindre, at disse urimeligheder, bliver væltet over på alle kolonihavelejerene.
Lidt fra Tårnby Kommune;På sidste års repræsentantskabsmøde blev det nævnt, at kredsbestyrelsen og forbundet sammen med nogle haveforeninger fra Tårnby Kommune havde sendt klage til Planklagenævnet. Dette fordi kommunen overhovedet ikke havde medtaget nogle af kolonihavernes høringssvar i kommunens reviderede udgave af lokalplanen for 9 haveforeninger.
Det eneste nye var, at det er tilladt at bygge blikskur helt op til lodskel. Nogle haveforeninger, Kolonihaveforbundet og Kreds 1 påklagede denne afgørelse til Planklagenævnet, som nu endelig er kommet med sin afgørelse: Dette giver så tilladelse til at bygge hems. Det vidste vi egentligt godt i forvejen, da det er en del af byggereglerne.
I forbindelse med kloakering i Tårnby har kredsen henvendt sig til Tårnby Kommune. Kommunen hævder, at der den 8. december 2022 skulle have været lagt en høring ud med en frist på 8 uger. Dette er ikke sket, så materialet har åbenbart forputtet sig et eller andet sted i et udvalg på Rådhuset. Vi har fået oplyst, at når der kommer en afklaring på sagen, vil materialet blive sendt til kommunalbestyrelsen til godkendelse. Vi forventer, at der sker noget efter sommerferien. Efterfølgende vil Naturstyrelsen, som er grundejer, tilbyde at forestå hovedkloakering samt en eventuel dræning i området, hvis dette er nødvendigt. Kolonnihaveforbundet som er udlejer, står ligeledes klar til at bistå med deres viden i samarbejde med kredsen.
Lena var ligeledes på talerstolen for at rykke for nyt om andelsudvalget. Hovedbestyrelsen skulle have møde herom den 17. maj, men pr. d.d. har jeg endnu ikke hørt yderligere.

Haveskilt med Selandia og øvrige haveforeninger ved Tømmerupvejer overtegnet med graffiti. Per har været så flink at fjerne det med noget grafitifjerner.

Bestyrelsen har modtaget klager over antennen ved den lille låge, den er åbenbart tilflugtssted for fuglereder for alliker, som larmer meget. Bestyrelsen vil undersøge nærmere.

Snak om mad, musik og andet til sommerfesten den 5. august.

Info om kloak møde den 16. maj 2023 i fælleshus;Alle fik info om restgæld og resterende løbetid.
Vi fik fra Britt en forklaring på hvordan man dengang kom frem til beregningerne, hvilket giver rigtig god meningen, da foreningen bærer renteudgifterne, og alle hæfter solidarisk.
Torben rådede alle til at indfri hvis muligt, da det er en dyrt lån at have.

Status på toiletterne og budget;Budget indtil videre kr. 322.000. Godkendt. 346.000. Tilskud fra Nykredit kr. 120.000 kræver at det er handicapvenligt. Vi er næsten færdige. Vi skal have skilte på toiletterne. Torben laver endeligt budget, når de sidste kvitteringer foreligger, og så skal vi have kontaktet Nykredit og inviteret til overraskelse af tilskuddet fra Fonden.

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2023

Dette bestyrelsesmøde omhandlede snak om valuarvurderingen, forberedelser til ekstraordinær generalforsamling samt havevandringen.

Havevandringen: En del haver må godt få ordnet ukrudten og taget hækken ud til vejene. Man bør ligeledes tage hensyn til naboerne, og sørge for at ukrudt tages og hække bliver klippet, så evt. hegn ikke ødelægges. Husk at man skal kunne komme til brønde, så disse må ikke være dækket af plader eller fliser. Haveaffald og/eller skrald skal køres væk med det sammen, da vi jo, som alle efterhånden burde vide, har rotteproblemer – rottefængeren mener selvforskyldt, da det i mange haver er rent ta’ selv bord for rotterne. Nogle haver vil få skrivelser om andre ting for den specifikke have, så check gerne postkasserne (der kommer opslag på fb herom)

HUSK MAN HAR MELDEPLIGT TIL KOMMUNEN, HVIS MAN SER ROTTER, OGSÅ SELVOM DET IKKE ER I ENS EGEN HAVE.

Det vil ikke være bestyrelsesmøde i Juli pga ferier og store forberedelser samt arbejde med sommerfesten.

Arrangementer i foreningen:
Vi holdt en rigtig god sankt hans aften med lækker mad fra Kegleklubben, Musik af Karl og kammerat fra have 49 og så var det mulighed for at bage snobrød og grill marshmallows over åben ild.

Den 1. juli stod den på loppemarked, desværre havde vi ikke vejrguderne med os, men vi formåede dog stadig at få en hyggelig dag selvom der manglede lidt gæster.

Den 8. juli holdt vi frokost for medlemmer og nære venner - vi slog rekord. I alt 72 tilmeldinger til en god frokost - sikke en dejlig dag vi havde.

Næste arrangement er sommerfesten den 5. august for Selandia - sidste tilmelding er den 28. juli - kr. 100 pr. person og ½ pris for børn. Se opslag rundt i foreningen og på facebook. Det bliver max. hyggeligt!

På bestyrelsens vegne - Lena