Hvad kræver bestyrelsen af dig som vil bygge i Selandia?

Ved spørgsmål kan Arne Jørgensen fra Selandia's bst. kontaktes via afselandia@outlook.com. Vi har udarbejdet en vejledning, som man kan få ved at trykke på nedenstående "knap"

Inden bebyggelse igangsættes, skal Selandia's bestyrelse have følgende tilsendt for endelig godkendelse.

Fuld plantegning over hele grunden med hus, skur mv. korrekt placeret ift. den nye lokalplan. En snittegning ift. højde og evt. udhæng.

ALT nybyggeri som ikke er godkendt af bestyrelsen betragtes som ulovligt. Bestyrelsen har indberetningspligt, og vi kan ligesom jer straffes med bøder.

Såfremt det konstateres, at der bygges eller foretages større renoveringer uden besked til bestyrelsen, vil den enkelt haveejer bliver bedt om at stoppe indtil godkendte tegninger foreligger.

Så HUSK at overholde Tårnby Kommune's lokalplan nr. 150, som I ligeledes finder her på siden.

Del siden