Lena Hostrup

Formand

Tårnby kommune kontaktperson

Kolonihaveforbundet kontaktperson

Nyhedsbrev

Hjemmesiden & overordnet info på Fb.

Ejendomsmægler kontaktperson samt godkendelse af ny købere.

Support til hus-arrangementer

Kontaktperson til samarb. ml. nærliggende kolonihaver.

Vedtægter & Ordensreglement

Mugge

Næstformand

Intern støtte til øvrige bst. medlemmer

Udlevering af andelsbeviser mv. til nye ejere.

Deltagende i samarb. ml. nærliggende kolonihaver.

Support til hus-arrangementer

Udfærdigelse af vagtplan for baren om søndagen.

Indkøb til baren

Ansvarlig for rengøring fælleshus og toiletter.

Torben Majvad

Kasserer

Ansvarlig og bogføring af foreningens regnskaber.

Revisor kontaktperson

Bank kontaktperson

Info til Tårnby kommune om nye ejere.

Opdatering af nye medlemmer på kolonihaveforbundets hjemmeside.

Udsendelse af rykkere mv.

Nets

Mona Ottosson

Hus & Omgivelser

Regnskab for baren

Arrangementer & Soldater

Info om arrangementer på Fb.

Blomster i foreningen

Hjertestarteren

Vedligeholdelse af hus og foreningen

Per Nielsen

Renovation & forbedringer samt AD-HOC.

Kontakt til Tårnby Kommune ift. renovation

Vedligeholdelse af hus og foreningen

Pligt-ansvarlig (plan og kalender)

Skraldeansvarlig

Trailer ansvarlig

Udlevering af nøgler (herunder bestilling af flere).

Mona Knudsen

Administration

Referatskrivning både bst.referater og generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling.

Kontrol af rettidige og korrekt indbetaling af haveleje og bøder.

Kloakregnskab

Hjemmesiden & overordnet info på Fb.

Palle Rasmussen

Suppleant

En del af Renovation & forbedringer i samarbejde med Per Nielsen

Vedligeholdelse af hus og foreningen

Små forbedring efter aftale med øvrige bst.medlemmer

Arne Jørgensen

Vurderinger & Projekter

Kontaktperson for vurderinger

Rådgiver ifm. nybyg eller tilbyg

Lokalplan-ansvarlig

Ulovligt byggeri skrivelser

SPOC til vurderingsteamet

Ansvarlig for ejererklæring ved salg.

Større foreningsprojekter

Charlie Jensen

Suppleant

En del af Renovation & forbedringer i samarbejde med Per Nielsen

Vedligeholdelse af hus og foreningen

Små forbedring efter aftale med øvrige bst.medlemmer